Tỉnh Bắc Giang

06:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7064 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Trụ sở: Tầng 5, Khu nhà liên cơ quan khối Đảng, Đoàn thể Quảng trường 3/2 Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3857329

Websitehttp://bdt.bacgiang.gov.vn

Email: dtbacgiang@cema.gov.vn ; ban_dantoc_vt@bacgiang.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN        
Vi Thanh Quyền Trưởng ban 3822.662 0912.497.046 quyenvt_bdt@bacgiang.gov.vn
Chu Quý Minh Phó Trưởng ban 3554106 0943665868 minhcq_bdt@bacgiang.gov.vn
Nhữ Văn Nam Phó Trưởng ban 3554124 0988125707 namnv_bdt@bacgiang.gov.vn
Lê Bá Xuyên Phó Trưởng ban   0888.362.686 xuyenlb_bdt@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG   3.857.329    
Nguyễn Trung Kiên Chánh Văn phòng   0977.389.199 kiennt_bdt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Nguyên Phúc Phó Chánh Văn phòng   0913.073.224 phucnn_bdt@bacgiang.gov.vn
THANH TRA   3.554.078    
Dương Văn Sản Chánh Thanh tra   0912.550.191 sandv_bdt@bacgiang.gov.vn
Bùi Văn Quân Phó Chánh Thanh tra   0961.851.188 quanbv_bdt@bacgiang.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP 3.554.076    
Hà Anh Tuấn Trưởng phòng   0915.359.827 tuanha_bdt@bacgiang.gov.vn
Trần Thị Quyên Phó Trưởng phòng   0972.311.494 quyentt_bdt@bacgiang.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 3.554.077    
Nguyễn Văn Quế Trưởng phòng   0912.494.656 quenv_bdt@bacgiang.gov.vn
Hà Thị Lan Phó Trưởng phòng   0916.194.309 lanht_bdt@bacgiang.gov.vn
Lê Thị Hoàn Phó Trưởng phòng   0904.327855 hoanlt_bdt@bacgiang.gov.vn

 

(Danh bạ được cập nhật từ https://bdt.bacgiang.gov.vn, 28/12/2020; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)