Tỉnh Bắc Giang

03:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 4320 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Trụ sở: Tầng 5, Khu nhà liên cơ quan khối Đảng, Đoàn thể Quảng trường 3/2 Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3857329

Websitehttp://bdt.bacgiang.gov.vn

E-mail: dtbacgiang@cema.gov.vn ; ban_dantoc_vt@bacgiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Nguyễn Hồng Luân

Trưởng ban

0204 3822662 0913057873
Nhữ Văn Nam

Phó Trưởng ban

0204 3554124 0988125707
Chu Quý Minh

Phó Trưởng ban

0204 3554106 0943665868
Văn Phòng   0204 3857329  
Phòng Chính Sách   0204 3554077  
Phòng Thông tin Tuyên truyền   0204 3851412  
Phòng Kế hoạch Tổng hợp   0204 3554076  
Phòng Thanh tra   0204 3554078  

 

(Danh bạ được cập nhật ngày 19/6/2019, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)