Tỉnh Kon Tum

02:15 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2973 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Trụ sở: 163 Bà Triệu, thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0260 3866127 - Fax: 0260 3866127

Websitehttp://bandantoc.kontum.gov.vn

Email: dtkontum@cema.gov.vn ; bandantoc-kontum@chinhphu.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

 Rơ Châm Giáo 

Trưởng ban

0260 3864933

 
  Đặng Quang Ngọc Phó Trưởng ban 0260.3915.048  
Đặng Luận Phó Trưởng ban 0260.3866.127  
Văn Phòng   0260.3915.049  
Phòng Thanh tra   0260 3913794  
Phòng Chính sách Dân Tộc   0260 3866126  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)