Tỉnh Kon Tum

02:15 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7632 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Trụ sở: 163 Bà Triệu, thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0260 3866127 - Fax: 0260 3866127

Websitehttp://bandantoc.kontum.gov.vn

Email: dtkontum@cema.gov.vn ; bandantoc-kontum@chinhphu.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Đinh Quốc Tuấn Trưởng ban 864.933 0905.057.699

dinhquoctuan-kontum@chinhphu.vn

dqtuan.bdt@kontum.gov.vn

U Minh Nam Phó Trưởng ban 919.009 0982.247.756

uminhnam-kontum@chinhphu.vn

umnam.bdt@kontum.gov.vn

Y Hằng Phó Trưởng ban 915.048 0914.326.343

yhang-kontum@chinhphu.vn

yhang.bdt@kontum.gov.vn

Hà Hồng Duy Phó Trưởng ban 885.379 0914.804.679

hahongduy-kontum@chinhphu.vn

hhduy.bdt@kontum.gov.vn

VĂN PHÒNG BAN      
Nguyễn Thanh Hưng Chánh Văn phòng 822.179 0985.748.459

nguyenthanhhung-kontum@chinhphu.vn

nthung.bdt@kontum.gov.vn

Rơ Châm Lê Phó chánh Văn phòng 915.049 0769.475.668 rcle.bdt@kontum.gov.vn
Nguyễn Thị Phượng Văn thư 866.127 0979.512.297 ntphuong.bdt@kontum.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Trần Văn Tấn Trưởng phòng 866.126 0982.851.239 tvtan.bdt@kontum.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Phước Phó Trưởng phòng 915.047 0906.588.979 nttphuoc.bdt@kontum.gov.vn
THANH TRA      
Đặng Quang Hưng Phó chánh Thanh tra 913.794 0982.447.025 dqhung.bdt@kontum.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN ĐỊA BÀN      
Trần Thị Diệu Hằng Trưởng phòng 913.761 0983.014.827

tranthidieuhang-kontum@chinhphu.vn

ttdhang.bdt@kontum.gov.vn

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 23/12/2020 từ website của Ban Dân tộc tỉnh; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)