Tỉnh Lai Châu

02:14 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2786 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Trụ sở: Tầng 5 nhà C trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213 3876426 - Fax: 0213 3790744

Email: dtlaichau@cema.gov.vn ; bandantoc-laichau@chinhphu.vn

Website: http://bdt.laichau.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Trần Hữu Chí

Trưởng ban

0213 3876958

0911691199
0981661965

Lò Thị Vương Phó Trưởng ban 0213 3878218

0982913636

Hoàng Bình Nhưỡng

Phó Trưởng ban 0213 3876958

0948273989

Văn phòng   0213 3876426  
Phòng Chính sách   0213 3790743  
Phòng Kế hoạch   0213 3876610  
Phòng Thanh tra   0213 3877688  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)