Tỉnh Thái Nguyên

11:23 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2522 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Trụ sở: Số 17 đường Đội Cấn Thành Phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651864 - Fax: 0280 3651864

Website: http://bandantoc.thainguyen.gov.vn/

E-mail: dtthainguyen@cema.gov.vn ; bandantoc@thainguyen.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Nguyễn Thái Nam

Trưởng ban

0208 3651 865

0913075462

Hoàng Văn Chính

Phó Trưởng ban

0208 3651 863 0913 106 895

Hoàng Phong

Phó Trưởng ban

0208 3856 066

0904 372 333

Nguyễn Việt Bảo

Phó Trưởng ban

0208 3653 999 0988 327 324

Hoàng Đại Thắng

Trưởng phòng CSDT

0208 3653 860

0912 880 830
Lê Thái Vĩnh Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn 0208 3852 388 0912 664 123

Nguyễn Văn Khương

Trưởng phòng Kế hoạch và Tổng hợp

0208 3656 518

0988 327 403

Ma Đức Kiên

Chánh Thanh tra 0208 3657 128 0913 286 007


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 25/01/2019, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)