Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ Quý I 2019

09:55 AM 11/04/2019 |   Lượt xem: 269 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 34/TB-UBDT ngày 10/4/2019: xem tại đây