Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại buổi làm việc về việc triển khai kế hoạch chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện Dân tộc

05:11 PM 08/03/2019 |   Lượt xem: 271 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 21/TB-UBDT ngày 06/3/2019: xem tại đây