Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào điện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

10:13 AM 22/06/2017 |   Lượt xem: 17953 |   In bài viết | 

Ngày 20 tháng 6 năm 2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Xem và tải danh sách các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 tại đây.