Quyết định công bố công khai quyết toán chi NSNN năm 2021 của Trung tâm Chuyển đổi số

02:00 PM 28/02/2023 |   Lượt xem: 4052 |   In bài viết | 

Công văn số 60/TTCĐS-TCHC ngày 28/02/2023 về báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2021 của Trung tâm Chuyển đổi số.

Quyết định số 483a/QĐ-TTCĐS ngày 20/12/2022 về công bố công khai quyết toán chi NSNN năm 2021 của Trung tâm Chuyển đổi số.