Thành phố Cần Thơ

04:07 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 3397 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ

Trụ sở: 30 Võ Thị Sáu, phường An Hội, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3820176 - Fax: 0292 3824674

Website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/bandantoc/

E-mail: bandantoc@cantho.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động/Nhà riêng

Lương Văn Trừ

Trưởng ban

0292 2241574

0918125781
0292 3830337

Đào Hương Phó Trưởng ban 0292 3817746 0988233784

Tào Việt Thắng

Phó Trưởng ban

0292 3817746

0909009983

Lê Thị Ngọc Thu Phó Trưởng ban 0292 3820176 0913737397

Phòng Chính sách


 


 

0989997345

Phòng Thanh tra


 


 

0939112565

Phòng Tuyên truyền Địa bàn


 


 

0985087465

Phòng Kế hoạch Tổng hợp     0939772816

Văn phòng


 

292 3820176
0292 3824674

0903930489


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)