Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện hiện vụ KHCN cấp Bộ của UBDT thực hiện từ 2025

02:22 PM 29/05/2024 |   Lượt xem: 1966 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 302/QĐ-UBDT ngày 24/5/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để thực hiện từ năm 2025, Ủy ban Dân tộc (UBDT) thông báo giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Chi tiết Thông báo xem TẠI ĐÂY

Quyết định số 302/QĐ-UBDT xem TẠI ĐÂY