Báo cáo Tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

11:41 AM 31/01/2019 |   Lượt xem: 5192 |   In bài viết | 

Chi tiết báo cáo số 07/BC-UBDT ngày 22/1/2019: xem tại đây