Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại buổi làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

10:32 AM 12/07/2019 |   Lượt xem: 1424 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 57/TB-UBDT ngày 10/7/2019: xem tại đây