Thư gửi đồng bào khu tự trị Việt Bắc - 10-8-1956

07:53 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 15562 |   In bài viết | 
Thân ái gửi đồng bào Khu tự trị Việt - Bắc,
Nhân ngày thành lập Khu tự trị Việt - Bắc, tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời chào mừng đồng bào, bộ đội và cán bộ toàn Khu.
Mục đích lập Khu tự trị là để làm cho các dân tộc anh em toàn khu cùng nhau tự quản lý công việc của mình, phát huy khả năng của mình, tiến bộ mau chóng về mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Để đạt mục đích ấy, đồng bào ta cần phải:
- Đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc, các tầng lớp nhân dân, mọi người thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như ruột thịt.
- Đoàn kết chặt chẽ với đồng bào cả nước.
- Mọi người ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hiện kế hoạch Nhà nước, làm cho ai cũng cơm no áo ấm và được học hành, làm cho Khu tự trị Việt - Bắc phát đạt giàu có.
- Hăng hái góp phần củng cố quốc phòng, xây dựng công an, để bảo vệ đất nước, bảo vệ đời sống yên vui của nhân dân.
- Cán bộ quân, dân, chính, đảng phải đoàn kết chặt chẽ, phải luôn luôn gần gũi nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân, phải cần kiệm, liêm , chính, kiên quyết chống quan liêu mệnh lệnh, tham ô, lãng phí.
Với truyền thống cách mạng anh dũng và lòng nồng nàn yêu nước của đồng bào Việt bắc, Khu tự trị của chúng ta nhất định sẽ ngày càng tiến bộ. Là một bộ phận khăng khít của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Khu tự trị Việt - Bắc sẽ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của toàn dân là: củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh.
Chào thân ái và thắng lợi

Ngày 10 tháng 8 năm 1956
HỒ CHÍ MINH