Bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

04:03 PM 15/09/2022 |   Lượt xem: 1290 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt

Căn cứ vào Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phê duyệt và được Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ VIII thông qua cho thấy, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có cơ cấu số lượng 17 đồng chí, tại Đại hội đã thống nhất bầu 16 đồng chí vào cấp ủy, còn 01 đồng chí cơ cấu chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên để chờ khi có nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ bổ sung, kiện toàn. Hiện nay chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên đã được kiện toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện để kiện toàn vào cấp ủy theo Đề án Đại hội đã được Đảng ủy Khối phê duyệt.

Thực hiện quy trình bổ sung, kiện toàn nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025 các nội dung, quy trình thực hiện bổ sung, kiện toàn cấp ủy Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025 theo 05 bước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh thực hiện quy trình bỏ phiếu kín

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, các đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về nhân sự bổ sung và tiến hành biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Đây là quy trình bổ sung, kiện toàn nhân sự quan trọng cho Ban Chấp hành Đảng bộ UBDT, nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hoạt động của cơ quan UBDT.

Xuân Thường