Bồi dưỡng kiến thức về công tác tài chính cho công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

09:55 AM 26/04/2024 |   Lượt xem: 2188 |   In bài viết | 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT, ông Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đồng chủ trì lớp tập huấn. Tham dự lớp tập huấn, có các đại biểu là công chức, viên chức làm công tác kế toán, kế hoạch thuộc các vụ, đơn vị của UBDT.

Cùng với mục tiêu tăng cường năng lực về công tác tài chính, lớp bồi dưỡng còn giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cập nhật, hướng dẫn, hệ thống hóa những chế độ, chính sách, quy định mới liên quan đến công tác đấu thầu, quản lý tài chính, nắm vững các quy định và vận dung trong thực tiễn công việc được giao; nâng cao kỹ năng, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác đấu thầu.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo viên giới thiệu những nội dung mới của Luật Đấu thầu 2023; nội dung mới của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu; nội dung mới của Luật giá 2023.

Cùng với đó, các đại biểu cũng được nghe hướng dẫn về công tác xây dựng kế hoạch, quản lý thu chi tại các cơ quan quản lý nhà nước; hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý thu chi và phân phối kết quả hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Xuân Thường