Đại hội đại biểu Công đoàn Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2017-2022

04:47 PM 28/11/2017 |   Lượt xem: 2363 |   In bài viết | 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn UBDT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tham dự có đồng chí Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Minh Hòa - Phó Trưởng ban Nữ công, Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và các đại biểu đoàn viên công đoàn tiêu biểu  của các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua  Công đoàn Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ quan thực hiện đầy đủ, kịp thời dân chủ các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; phối hợp với lãnh đạo Ủy ban tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban từng bước đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động theo hướng ngày một hiện đại; quan tâm, đề xuất cán bộ có đủ điều kiện được đi học tập, đào tạo trong và ngoài nước; phối hợp chính quyền tham gia quy hoạch cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ; tổ chức thăm hỏi kịp thời, động viên đoàn viên ốm đau và các hoạt động ý nghĩa nhân các ngày lễ đặc biệt của cả nước và của cơ quan. Bên cạnh đó Công đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan; nhanh chóng kiện toàn, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả hơn trong công đoàn. Công tác nữ công của Ủy ban đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của nữ công chức, viên chức, người lao động. Công tác công đoàn của Ủy ban thực sự góp phần động viên, khích lệ tinh thần đoàn viên công đoàn, tạo sự gắn kết trong cơ quan, đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Ủy ban Dân tộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Dân tộc, thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; chú trọng thực hiện vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành có sự gắn kết, tạo động lực và cách làm hiệu quả; các tổ công đoàn chủ động lồng ghép các nội dung bằng các hoạt động cụ thể, từ đó xây dựng được sự đoàn kết trong toàn cơ quan. Thứ trưởng cũng nêu một số hạn chế và đề nghị đưa vào nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn Ủy ban đề ra trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng đề nghị: Công đoàn Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa các nội dung sinh hoạt gắn với giải pháp cụ thể; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn về giáo dục, động viên và uốn nắn kịp thời; đổi mới hơn nữa tư duy, nội dung, phương thức thực hiện các hoạt động lãnh đạo; thực hiện quy chế theo nguyên tắc dân chủ, xây dựng; đề cao trách nhiệm của cá nhân, tổ chức công đoàn và đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, tạo được sự đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo của toàn thể cơ quan.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam, bà Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam ghi nhận và biểu dương các hoạt động của UBDT đối với các tổ chức Công đoàn khối và đóng góp chung cho hoạt động Công đoàn Viên chức Việt Nam. Các hoạt động đã có nhiều khởi sắc, triển khai toàn diện các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và đạt được nhiều thành tích, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn viên chức Việt Nam.

Bà Phan Phương Hạnh đề nghị: Công đoàn cùng Lãnh đạo Ủy ban phát huy hơn nữa tiềm năng trí tuệ của đoàn viên; thúc đẩy các phong trào thi đua; cùng lãnh đạo Ủy ban cụ thể hóa nhiệm vụ của Đảng; làm tốt vai trò thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; lắng nghe ý kiến cán bộ đoàn viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; nhanh chóng ổn định tổ chức, kế thừa kinh nghiệm, hoàn thiện quy chế hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí; bầu ra 5 đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Quang Hải giữ chức Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Lý Bình Huy và Trần Nữ Ngọc Anh giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn.

Tại Đại hội, 28 đoàn viên công đoàn tiêu biểu đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Ban Chấp hành công đoàn UBDT tặng Giấy khen cho 10 Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận.

Đồng chí Bùi Văn Lịch, Chủ tịch Công đoàn UBDT nhiệm kỳ 2012-2017 tặng Giấy khen của Công đoàn UBDT cho 10 Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận.

Thay mặt BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn tặng quà và chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Khóa VI không tiếp tục tham gia BCH khóa VII.

Xuân Thường - Kim Thu