Điểm sáng hợp tác quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc

08:39 AM 31/01/2024 |   Lượt xem: 2216 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai-Len tại Việt Nam

Trong năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc tiếp tục có nhiều dấu ấn trong nỗ lực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tiếp thu được những bài học và sáng kiến trong phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Với vai trò là cơ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại để thu hút nguồn lực đầu tư của cộng đồng quốc tế cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền đối ngoại góp phần giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng và ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; kịp thời đấu tranh ngăn ngừa những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc về công tác dân tộc.

Trong năm 2023, Ủy ban Dân tộc đã đón nhiều đoàn khách quốc tế đến làm việc. Điển hình như: Làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ, trưởng Phái đoàn đại diện Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc; tiếp, trao đổi thông tin về tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi với viên chức chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ; tiếp và chào xã giao giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Chào xã giao giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Quốc hội Lào; Chào xã giao giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Đại sứ Ai-Len tại Việt Nam...

Với vai trò là cơ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại để thu hút nguồn lực đầu tư của cộng đồng quốc tế cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền đối ngoại góp phần giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng và ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta...”

Nhằm tăng cường nguồn lực quốc tế đầu tư vào vùng DTTS và miền núi, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Đoàn đi khảo sát và kiểm tra thực tế nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nội dung Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ - TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025 tại các địa phương. Vận động, thu hút, quản lý sử dụng các nguồn tài trợ của nước ngoài cho phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cũng trong năm qua, hoạt động giao lưu Nhân dân được đẩy mạnh. Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu DTTS, Người có uy tín trong đồng bào DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới năm 2023 tại Sơn La. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, báo cáo việc triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông tại Khóa họp lần thứ 111 của Ủy ban Công ước CERD tại Geneva, Thụy Sĩ

Ủy ban Dân tộc đã tiến hành trao đổi thông tin với các đối tác cơ quan thực hiện công tác dân tộc tại Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc nhằm thực hiện Thỏa thuận Hợp tác đã ký và ký lại các thoả thuận hợp tác trong năm 2022, đồng thời tìm kiếm, mở rộng quan hệ với các đối tác khác trong khu vực và trên thế giới như Ấn Độ, Úc, Ai-Len, Nhật Bản, Newzealand.

Đặc biệt, thoả thuận hợp tác giữa Uỷ ban Dân tộc nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc Nhà nước nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa là 1 trong số 36 Thoả thuận hợp tác được ký kết trong Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là dấu mốc quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc trong thời kỳ mới giữa hai quốc gia láng giềng, vừa là đồng chí, vừa là anh em...

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc đã thể hiện tốt vai trò theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện các công ước, điều ước quốc tế bảo đảm quyền cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Dấu ấn đậm nét của Ủy ban Dân tộc trong năm qua, đó là việc tham mưu xây dựng Đề án bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ 5 của Việt Nam thực thi Công ước CERD. Những ngày cuối năm 2023, Đoàn công tác Việt Nam do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm Trưởng đoàn bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (Công ước CERD) lần thứ 5, trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 111 của Ủy ban Công ước CERD tại Geneva, Thụy Sĩ.

Có thể khẳng định, điểm sáng hợp tác quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2023 tạo đà để lĩnh vực công tác dân tộc tiếp tục có nhiều dấu ấn trong năm 2024 -năm tăng tốc, về đích thực hiện công tác dân tộc của giai đoạn 2021-2025.

(baodantoc.vn)