Hội thảo lấy ý kiến dự thảo lần 01 Thông tư thay thế Thông tư quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

10:49 PM 08/06/2018 |   Lượt xem: 668 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội thảo

Thực hiện kế hoạch công tác được giao, Vụ Tổng hợp là đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04 để khắc phục một số tồn tại, hạn chế cũng như thực hiện chủ trương đơn giản hóa chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc.

Thay mặt Tổ soạn thảo, ông Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đã trình bầy báo cáo về sự cần thiết, các cơ sở pháp lý cũng như tổng kết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, để từ đó đề xuất các nội dung mới, sửa đổi bổ sung, xây dựng dự thảo Thông tư.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Vụ Tổng hợp cho nội dung dự thảo lần 01 của Thông tư thay thế, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để góp phần hoàn thiện dự thảo, tập trung vào một số nội dung như: cấu trúc, sự thống nhất trong việc sử dụng các thuật ngữ, khái niệm; sự phù hợp với các nội dung theo Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan UBDT” cũng như các quy định của Chính phủ; phân tách cụ thể vai trò của các vụ, đơn vị trong từng loại hình báo cáo; phương thức báo cáo phải gắn liền với chủ thể nên các thông tin cần chi tiết và đẩy đủ; kỳ lấy số liệu phải chính xác, đáp ứng các yêu cầu của quản lý chính sách; xây dựng quy định, chế tài cụ thể trong triển khai công tác thông tin báo cáo; nghiên cứu bổ sung nội dung quy định về công tác điểm báo, theo dõi những vấn đề nổi cộm trên các báo chí. Ngoài ra, Thông tư cần phải thể hiện rõ sự tăng cường trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của UBDT như: xây dựng hệ thống thông tin báo cáo trực tuyến chuyên ngành, chỉ tiêu hóa các trường thông tin, số liệu, tăng cường sử dụng chữ ký số và các ứng dụng công nghệ mới…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng nhấn mạnh: việc xây dựng Thông tư quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc phải bám sát các quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như các quy định của Chính phủ. Quá trình xây dựng phải nghiên cứu, tổng kết các khó khăn, hạn chế trong việc triển khai công tác thông tin, báo cáo thời gian qua để đưa ra định hướng mới. Ngoài ra, cần tránh tối đa việc chồng chéo trong phân công trách nhiệm cũng như sự trùng lặp trong việc xây dựng báo cáo. Các quy định phải đảm bảo tính thống nhất, cũng như tạo sự thuận lợi cho các đơn vị xây dựng báo cáo, đặc biệt là các địa phương. Khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin là xu thế tất yếu, Thứ trưởng Phan Văn Hùng đề nghị cần cụ thể hóa các nội dung sử dụng báo cáo điện tử, chữ ký số… vào dự thảo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đề nghị các thành viên Tổ soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo trong thời gian tới.

Cao Cường