Ủy ban Dân tộc gặp mặt cán bộ hưu trí năm 2022

04:44 PM 25/06/2022 |   Lượt xem: 874 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBDT Bế Trường Thành - Trưởng ban Liên lạc cán bộ hưu trí UBDT đồng chủ trì buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cùng các đồng chí nguyên Lãnh đạo UBDT các thời kỳ; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, công chức, viên chức, người lao động UBDT qua các thời kỳ; cùng sự có mặt của đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của UBDT.

Ngày 24/4/1995, thể theo nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động UBDT&MN (nay là UBDT) đã nghỉ hưu và được sự đồng ý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, Ban Liên lạc các cán bộ hưu trí UBDT&MN được thành lập do đồng chí Nhị Quý, nguyên Phó trưởng Ban Dân tộc Trung ương, Phó Chủ nhiệm UBDT của Chính phủ làm Trưởng Ban.

Ban Liên lạc hưu trí là đại diện của Tổ chức tự nguyện của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của UBDT&MN (nay là UBDT) đã nghỉ hưu đang sinh sống tại Hà Nội. Một số hoạt động chính của Ban Liên lạc hàng năm là: phối hợp tổ chức để các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban gặp mặt đầu Xuân với toàn thể cán bộ hưu trí; họp mặt toàn thể cán bộ hưu trí vào ngày 19/5; tổ chức giao lưu, gặp gỡ, thăm quan, nghe thời sự về chính sách dân tộc và công tác dân tộc; thăm hỏi cán bộ hưu trí khi bị ốm đau và tham gia tổ chức tang lễ theo quy định…

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Để tiếp tục các hoạt động theo quy chế đề ra, ngày 11/12/2018, Thường trực Ban Liên lạc đã họp để kiện toàn tổ chức của Ban Liên lạc cán bộ hưu trí của UBDT tại Hà Nội. Theo đó, đồng chí Bế Trường Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBDT là Trưởng Ban liên lạc. Hiện nay, Ban Liên lạc gồm 10 thành viên gồm Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban, 06 Ủy viên là 06 Tổ trưởng và 01 Ủy viên phụ trách Tài chính, Thủ quỹ.

Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc đã đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT quan tâm, tạo điều kiện để tiếp tục duy trì tổ chức: họp mặt ngày truyền thống; gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang nghỉ hưu tại Hà Nội vào tháng 5 hàng năm, gắn với kỷ niệm ngày truyền thống Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946); duy trì tổ chức mừng thọ cho các cụ từ 80 tuổi trở lên; tham gia các hội thảo để đóng góp ý kiến về chính sách dân tộc và công tác dân tộc; tạo điều kiện thăm quan các địa phương vùng dân tộc thiểu số (DTTS)…

Chia sẻ ý kiến tại buổi gặp mặt, các đại biểu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo UBDT để tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa này. Các đại biểu bày tỏ trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, điều kiện kinh phí, quỹ hội hạn chế, Ban Liên lạc đã duy trì phát triển các hoạt động quan trọng như: xây dựng quy chế, điều lệ, định hướng hoạt động; tạo mối quan hệ, sự gắn kết, gắn bó… Để đạt được những thành công trên, không chỉ từ sự cố gắng, nỗ lực của các đồng chí trong Ban Liên lạc mà còn có sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT qua các thời kỳ. Một số ý kiến đề nghị UBDT quan tâm xây dựng Phòng Truyền thống của cơ quan làm công tác dân tộc; tạo điều kiện bố trí phòng hoạt động cho Ban Liên lạc tại trụ sở cơ quan…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã thông tin thêm về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua. Theo đó, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) địa bàn vùng DTTS và miền núi có chuyển biến tích cực, đúng hướng; an sinh xã hội được đảm bảo, đồng bào các DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết công tác dân tộc và chính sách dân tộc luôn là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngày càng được hoàn thiện, cụ thể hóa trong Nghị quyết của Đảng; Quốc hội ban hành hệ thống chính sách pháp luật; Chính phủ cụ thể hóa bằng các chính sách; cơ quan làm công tác dân tộc tham mưu cho Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai các chính sách đó. Công tác dân tộc và chính sách dân tộc tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh phải có những chương trình mang tính đột phá, có những giải pháp cụ thể để nâng cao đời sống về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đặc biệt, đây là giai đoạn bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi đã được Quốc hội khóa XIV thông qua.

Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc đã tiến hành trao Quyết định thành lập các Tổ cán bộ hưu trí của UBDT

Năm 2021, kế thừa những kết quả từ giai đoạn trước, UBDT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho các cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Trung ương: thể chế hóa, cụ thể hóa ban hành các văn bản có liên quan đến triển khai Chương trình MTQG; tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc đồng thời đề xuất với Chính phủ ban hành Chiến lược trong giai đoạn mới; tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành và công tác đối ngoại…

Về nhiệm vụ năm 2022, UBDT sẽ tập trung: hoàn thành Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các dân tộc Việt Nam; tổng kết Nghị định 05 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định mới để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05; tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức người DTTS; tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022; tổ chức Lễ tuyên dương doanh nhân, thanh niên người DTTS khởi nghiệp tiêu biểu…

Các cán bộ hưu trí UBDT vui mừng thăm hỏi lẫn nhau và chia sẻ thông tin tại buổi gặp mặt

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn trong thời gian tới, các cán bộ hưu trí tiếp tục đóng góp cho công tác dân tộc bằng các giải pháp, hiến kế, chia sẻ thông tin có liên quan đến triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, triển khai công tác dân tộc trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; trong bối cảnh mà đất nước còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, các cán bộ hưu trí cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến gia đình, xã hội về công tác phòng chống dịch tại nơi mình sinh sống.

Đánh giá cao sự chủ động phối hợp của Ban Liên lạc, Bộ tưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định mô hình hoạt động hiện nay của Ban Liên lạc và các Tổ hưu trí cơ quan UBDT đã ngày càng phát huy hiệu quả, đem lại nhiều giá trị cho các cán bộ hưu trí của cơ quan. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong rằng Ban Liên lạc tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt, trao đổi thông tin, xây dựng chủ đề nội dung cho từng đợt tổ chức gặp mặt, tổ chức thêm nhiều hoạt động phong phú để cùng cơ quan UBDT triển khai thành công sự nghiệp công tác dân tộc trong thời gian tới.

Việt Cường