Ủy ban Dân tộc giao ban công tác tháng 7 năm 2020

06:37 PM 05/08/2020 |   Lượt xem: 1115 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp giao ban

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 của UBDT cho thấy: Trong tháng 7, UBDT đã ban hành 225 văn bản các loại, trong đó: 118 công văn, 69 quyết định và 38 văn bản khác. Lãnh đạo Ủy ban đã chủ trì 28 cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành.

UBDT đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức Hội thảo về “Tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025”; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2019.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: lãnh đạo Ủy ban tiếp tục chỉ đạo các vụ, đơn vị, Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố nắm chắc tình hình diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh; các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải nhanh, minh bạch, đầy đủ...

Trong tháng 8, UBDT triển khai những nhiệm vụ trong tâm, như:  xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục hoàn thiện Tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình và diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn vùng DTTS và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm hiệu quả. Tiếp tục xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương...

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất đánh giá, trong tháng 7, UBDT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các vụ, đơn vị cũng đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Ủy ban và các đơn vị liên quan xem xét giải quyết những vướng mắc, khó khăn về kiện toàn công tác cán bộ; điều chỉnh một số kế hoạch nhiệm vụ sang nhiệm vụ khác trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan UBDT cài đặt ứng dụng Bluezone để cảnh báo người nhiễm Covid-19

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những nỗ lực của các vụ, đơn vị, đã khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tháng 7. Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã trả lời, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các vụ, đơn vị.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị, rà soát lại toàn bộ các công việc được giao, điều chỉnh nhiệm vụ hợp lí trong điều kiện tình hình dịch Covid-19. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: các vụ, đơn vị liên quan tập trung xây dựng tiêu chí xác định dân tộc còn khó khăn và khó khăn đặc thù; tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; tăng cường nắm tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, văn hóa công sở. Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các vụ, đơn vị hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các chuyến công tác, tiếp khách đông người, trong trường hợp cần thiết phải xin ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.