Văn phòng Ủy ban Dân tộc: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

12:00 AM 02/07/2020 |   Lượt xem: 404 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng UBDT đã chủ động và kịp thời tổng hợp, tham mưu xây dựng 21 báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); tham mưu các văn bản đôn đốc, tổng hợp thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trình lãnh đạo Ủy ban ký ban hành; tổ chức tốt công tác phục vụ các Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban; phối hợp chuẩn bị phục vụ Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Tham mưu duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015...

Đặc biệt, trong 6 tháng qua, Văn phòng UBDT cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực phòng chống dịch Covid- 19 tại cơ quan UBDT.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Văn phòng UBDT tiếp tục phục vụ Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS& MN giai đoạn 2021-2030; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức và phục vụ Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020; theo dõi, đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBDT và cập nhật kịp thời trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Chính phủ; tham mưu triển khai xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015...

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Văn phòng UBDT đã trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước hàng năm do UBDT phát động đều được Văn phòng Ủy ban tích cực triển khai như: cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan công tác dân tộc đoàn kết, đổi mới, thi đua, thực hiện văn hóa công sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”…Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng Ủy ban; đánh giá cao vai trò thường trực của Văn phòng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua cũng như kết quả việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn lưu ý  Văn phòng Ủy ban phải  đánh giá sâu hơn nữa những việc đã làm trong 6 tháng đầu năm tập trung 3 nhóm nội dung đó là: Những nhiệm vụ xuyên suốt trong năm, nhiệm vụ đột xuất và nhiệm vụ có tính chất sự vụ, từ đó giúp bộ Trưởng, Chủ nhiệm và các lãnh dạo Ủy ban trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đối với các phong trào thi đua phải đi vào cụ thể, thực chất và gắn với trách nhiệm của từng vị trí công việc. 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị 6 tháng cuối năm, Văn phòng Ủy ban cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn bị công tác phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020; đặc biệt là  phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Rà soát, có văn bản cụ thể về các vị trí công chức còn thiếu ở các phòng, ban để bổ sung kịp thời; tổng kết công tác năm 2020...

Nhân dịp này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. 

(baodantoc.vn)

Từ khóa