Ủy ban Dân tộc làm việc với Bộ Nội vụ

05:41 PM 02/10/2015 |   Lượt xem: 1106 |   In bài viết | 

Chiều ngày 13/8, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT và đề xuất mô hình cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trong giai đoạn tới.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Về phía Bộ Nội vụ có đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau thảo luận đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của UBDT theo Nghị định 84. Phía Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị định 84 của UBDT.

Tuy nhiên để khắc phục một số tồn tại, hạn chế và đề xuất mô hình quản lý cơ quan công tác dân tộc cho giai đoạn tiếp theo nhằm đáp ứng ngày càng cao các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới và thực hiện lộ trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, hai bên thống nhất nghiên cứu xây dựng Đề án: “Thành lập Bộ Dân tộc trên cơ sở cơ quan UBDT” để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và Bộ Nội vụ cử đại diện tham gia Ban Soạn thảo, phối hợp tổ chức nghiên cứu xây dựng Đề án.

Hồng Thái