Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

09:24 AM 09/01/2024 |   Lượt xem: 2111 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Trong buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu đã báo cáo một số kết quả đạt được trong công tác dân tộc trên địa bàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2024. 

Cụ thể, việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai trên toàn tỉnh đã có nhiều kết quả quan trọng, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề để hiện thực hóa các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo vùng DTTS. Hoạt động sản xuất có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo chung của tỉnh Lai Châu.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hạn chế được các hủ tục, tập quán lạc hậu, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách trên địa bàn toàn tỉnh... 

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống được đẩy mạnh, từng bước đưa người dân hòa nhập vào sự phát triển chung của tỉnh, của khu vực, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, củng cố vững chắc lòng tin của đồng bào với Đảng, với Nhà nước.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu cũng chia sẻ nhiều vấn đề, trong đó có trăn trở về những khó khăn đặc thù của một tỉnh vùng cao, biên giới tiếp tục có những ảnh hưởng tới thực hiện công tác dân tộc như điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. Nguồn nhân lực thực hiện công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện còn thiếu, nhiều biến động, nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nắm bắt, giám sát các chính sách dân tộc có lúc, có nơi chưa được kịp thời, còn chưa toàn diện, sâu sắc, hiệu quả chưa cao; công tác theo dõi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào còn có những hạn chế nhất định.

Năm 2023 là năm các cấp, các ngành tập trung để thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, còn có những tồn tại, khó khăn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đánh giá cao những kết quả về công tác dân tộc mà tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua. Ghi nhận những khó khăn của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng cho biết sẽ đề xuất và cùng với các cấp lãnh đạo nghiên cứu để tháo gỡ.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang tới gần, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cũng gửi lời chúc tốt đẹp, lời chúc mừng năm mới tới tập thể cán bộ, nhân viên của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu; đồng thời kỳ vọng Ban tiếp tục phấn đấu để đạt những kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

(baodantoc.vn)