Tăng cường 644 cán bộ cho các xã ở 62 huyện nghèo

10:22 AM 18/02/2011 |   Lượt xem: 759 |   In bài viết | 
Tổng số cán bộ được tăng cường cho các xã thuộc huyện nghèo là 644 người.

Như vậy, từ ngày 15/3/2011 (thời điểm hiệu lực triển khai Quyết định trên của Thủ tướng), UNBD các xã được tăng cường PCT sẽ có 5 thành viên bao gồm 1 Chủ tịch, 2 PCT và 2 ủy viên.

Người được bố trí vào chức danh PCT UBND xã sẽ được lựa chọn từ cán bộ, công chức tỉnh, huyện và từ trí thức trẻ tình nguyện – đối tượng của Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm PCT UBND xã thuộc 62 huyện nghèo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cũng theo Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm PCT UBND xã thuộc 62 huyện nghèo được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 26/1/2011, đối tượng tham gia Dự án (đội viên Dự án) là thanh niên có quốc tịch Việt Nam đang công tác ở trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định... Trong đó, ưu tiên những thanh niên là người thuộc tỉnh có huyện nghèo, là người dân tộc thiểu số, người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có hiểu biết về phong tục, tập quán địa phương;...

Dự án được thực hiện theo 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 của Dự án, từ năm 2011 - 2012, tổ chức triển khai thử nghiệm tại 5 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Ngãi và Kon Tum.

Số lượng đội viên dự kiến là 100 người được bố trí về 100 xã trên tổng số 185 xã của 5 tỉnh. Cụ thể, Cao Bằng (25 xã/5 huyện), Điện Biên (15 xã/4 huyện), Nghệ An (15 xã/3 huyện), Quảng Ngãi (30 xã/6 huyện) và Kon Tum (15 xã/2 huyện).

Giai đoạn 2 của Dự án, từ sau năm 2013 đến hết thời gian thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP. Theo đó, tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí làm PCT UBND xã đối với đội viên còn lại. Việc bố trí cán bộ về các xã thuộc huyện nghèo kết thúc trước ngày 31/12/2014.

Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các xã  thuộc huyện nghèo còn nhiều hạn chế về trình độ chuyên môn cũng như năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo của Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng và bất cập.

Vì vậy, việc tuyển chọn những trí thức trẻ ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học để đào tạo, bồi dưỡng sau đó bố trí về làm Phó Chủ tịch UBND xã nhằm tăng cường cán bộ cấp ủy, chính quyền xã thuộc các huyện nghèo lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần... Do vậy, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo là cần thiết.

Theo Hoàng Diên (www.chinhphu.vn) [TT: NTV]