02:45 PM 06/11/2015  Lượt xem: 15213
Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, Ban Biên tập xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh đẹp tại Đại hội:

 02:31 PM 06/11/2015  Lượt xem: 11471
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, vào ngày 12-13/5/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Thủ đô Hà Nội, sẽ có 1.252 đại biểu chính thức của 52 tỉnh, thành về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất, trong đó: nam 826 đại biểu (65,97%), nữ 426 đại biểu (34,03%), đảng viên: 706 đại biểu (56,39%), đoàn viên: 32 đại biểu (2,56%), quần chúng 219 đại biểu (17,49%).

 02:29 PM 06/11/2015  Lượt xem: 11964
Thực hiện văn bản số 25/HD-BCĐ ngày 15/12/2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS về việc hướng dẫn báo cáo kết quả Đại hội và đề cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất, tính đến ngày 26/2/2010, Tiểu ban Tổ chức và Nhân sự đã nhận được báo cáo và danh sách đề cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất của 32 Bộ, ngành Trung ương và 42/51 tỉnh, thành trong cả nước

 04:23 PM 01/11/2015  Lượt xem: 14507
Trong hai ngày 12 và 13/5/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất đã dược tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc trong suốt chặng đường của cách mạng Việt Nam, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.