LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 9/10/2017đến 13/10/2017)

03:07 PM 06/10/2017 |   Lượt xem: 3183 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(9/10)

Thứ 3
(10/10)

Thứ 4
(11/10)

Thứ 5
(12/10)

Thứ 6
(13/10)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ (đang chờ cập nhật) 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Xuân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai

 

 

 

 

 

Phó Vụ Trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng -Phụ trách
Hà Việt Quân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ Trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp với CARE

Sáng: Hội thảo tại Bộ LĐTB-XH

Chiều: Hội thảo tại Bộ LĐTB-XH

Sáng: Hội thảo tại Bộ LĐTB-XH

Chiều: Hội thảo tại Bộ LĐTB-XH

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Văn Chữ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔNG HỢP  

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với các Vụ, đơn vị

Chiều: Giải quyết công việc tại Vụ

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc tại Vụ

Sáng: Giải quyết công việc tại Vụ

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

Sáng: Họp LĐUB

Chiều: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Giải quyết công việc tại Vụ

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo Sơ kết CTDT 9 tháng đầu năm

Sáng: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo Sơ kết CTDT 9 tháng đầu năm

Chiều: Giải quyết công việc tại Vụ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc tại Vụ

Chiều: Họp LĐVụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Giải quyết công việc

Họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2017

Sáng: Tham dự Hội thảo tại Viện NCKTQL TW

Chiều: Giải quyết công việc tại Vụ

Chuẩn bị hồ sơ họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn chương trình quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, CTDT/16-20

Sáng: Giải quyết công việc tại Vụ

Chiều: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp kiểm tra tiến độ các dự án BVMT (cả ngày)

Sáng:Giải quyết công việc tại Vụ

Chiều: Họp LĐ Vụ

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Đi họp

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Đi họp

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Chủ trì Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo BT,CN về công tác chuẩn bị phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, NSTT…

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Làm việc với đơn vị tài trợ Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS năm 2017

Sáng: Dự họp báo cáo BT,CN về công tác chuẩn bị phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, NSTT…

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Phối hợp với Văn phòng UB ký HĐ với các đơn vị thực hiện hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Sáng: Dự họp báo cáo BT,CN về công tác chuẩn bị phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, NSTT…

Chiều: Giải quyết công việc
Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Học Lớp CCLLCT

Học Lớp CCLLCT Học Lớp CCLLCT Học Lớp CCLLCT

Học Lớp CCLLCT

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I(đang chờ cập nhật) 

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình tiếp công dân tháng 10/2017 của đơn vị

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An
Đi tập huấn tại TP Đà Nẵng Đi tập huấn tại TP Đà Nẵng Đi tập huấn tại TP Đà Nẵng Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng:  Chủ trì Họp giao ban tuần 41

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nắm tình hình toàn diện một số tỉnh khu vực TNB (theo kế hoạch năm 2017

Chủ trì sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Chi bộ năm 2017

Chỉ đạo dự thảo phân công nhiệm vụ BCH Chi ủy NK 2017-2020

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng:  Chủ trì Họp giao ban tuần 41

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo tổng hợp danh sách đăng ký tham dự lớp tập huấn “Kỹ năng phân tích và đánh giá CSDT”

Dự họp Phòng Địa bàn sơ kết công tác quý III/2017

Chỉ đạo phòng Địa bàn hoàn thiện báo cáo tiếp công dân T10/2017

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Nghỉ phép năm

Giải quyết công việc

Dự họp Phòng HC-TH sơ kết công tác quý III/2017

Sáng: Chỉ đạo báo cáo tuần 41

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo phòng HC-TH rà soát, dự thảo Quy chế làm việc của Vụ

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Công tác Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Công tác Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Công tác Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Công tác Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2017; sơ kết việc thực hiện QCDCCS & CCHC, quý III năm 2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

10h00: Họp về các đoàn đi công tác địa phương theo Đề án 402 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Họp triển khai chuẩn bị nội dung Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT & DNTB người DTTS toàn quốc năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

15h00: Tham gia họp chi bộ khối Phòng số 1 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Tọa đàm "Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng" tại Hội trường tầng 3 nhà A

 Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp giao ban tháng 10/2017 khối Tổng hợp; nghe báo cáo tiến độ giải ngân và điều hành dự toán năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

 8h30: Họp đoàn đi công tác tỉnh Kon Tum tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Chủ trì Hội thảo thông qua Đề án "Chương trình bồi dưỡng kiến thức DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng" theo Quyết định 402 tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Họp Đảng uỷ định kỳ tháng 10/2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Làm việc với ThS. Phạm Duy Hưng, nguyên Phó Trưởng Phòng Tạp chí nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A

15h00: Làm việc với Ban chủ nhiệm Dự án KH & CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h30: Dự Hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2017; sơ kết việc thực hiện QCDCCS & CCHC, quý III năm 2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

10h00: Trưởng đoàn công tác đi nghiệm thu mô hình Dự án phát triển đa mục tiêu huyện Đà Bắc (Hòa Bình)

Sáng: Khám sức khoẻ định kỳ tại Hà Nội

14h00: Tọa đàm "Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng" tại Hội trường tầng 3 nhà A

 8h30: Họp giao ban tháng 10/2017 khối Khoa học tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp với Vụ Tổng hợp về kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án bảo vệ môi trường năm 2017 tại 80 Phan Đình Phùng

 8h30: Họp Đảng uỷ định kỳ tháng 10/2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Dự buổi làm việc với ThS. Phạm Duy Hưng, nguyên Phó Trưởng Phòng Tạp chí nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A

15h00: Dự buổi làm việc với Ban chủ nhiệm Dự án KH & CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

8h30: Dự Hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2017; sơ kết việc thực hiện QCDCCS & CCHC , quý III năm 2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

10h00: Họp về các đoàn đi công tác địa phương theo Đề án 402 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Họp với Vụ Tổ chức cán bộ về hoàn thiện Đề án "Chương trình bồi dưỡng kiến thức DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng" theo Quyết định 402 tại Hội trường tầng 3 nhà A

 8h30: Họp đoàn đi công tác tỉnh Đắk Nông tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp giao ban tháng 10/2017 khối Bồi dưỡng tại Hội trường tầng 3 nhà A

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Dự Hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2017; sơ kết việc thực hiện QCDCCS & CCHC , quý III năm 2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

10h00: Họp về các đoàn đi công tác địa phương theo Đề án 402 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài KH cấp quốc gia CTDT.08.16/16-20 tại 80 Phan Đình Phùng

8h30: Họp đoàn đi công tác tỉnh Điện Biên tại Phòng họp tầng 2 nhà A

10h00: Họp đoàn đi công tác tỉnh Quảng Nam tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Họp giao ban tháng 10/2017 khối Đào tạo tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

15h00: Dự Hội nghị sơ kết quý III/2017 của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển nhân lực vùng DT & MN tại Hội trường tầng 3 nhà A

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chủ trì họp giao ban Trung tâm

Chiều: Hội thảo Đề án CTDT 18/20

Sáng: Họp cùng Vụ TCCB

Chiều: Giải quyết Công việc

Đi công tác Điện Biên

Đi công tác Điện Biên

Đi công tác Điện Biên

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban Trung tâm

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban Trung tâm

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Duyệt Tạp chí Dân tộc số tháng 10 chuẩn bị đưa đi in

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN  

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
 Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Giao ban Báo chí TW

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Phó Giám đốc Phụ trách
Bùi Thiện Lạc

8h30: Chủ trì họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Học Lớp CCLLCT

Học Lớp CCLLCT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc