07:17 PM 18/10/2021  Lượt xem: 600
Chiều 18/10/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì phiên họp Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 42, nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 của UBDT. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT dự thính phiên họp qua hình thức trực tuyến.

 09:48 AM 15/10/2021  Lượt xem: 142
Ngày 08/10/2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

 05:56 AM 22/09/2021  Lượt xem: 164
Ngày 20/09/2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 39.

 10:42 AM 15/09/2021  Lượt xem: 137
Ngày 13/9/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Lãnh đạo Ủy ban tuần 38 năm 2021.

 10:30 AM 13/09/2021  Lượt xem: 96
Ngày 09 tháng 9 năm 2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình ứng ụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc

 08:27 AM 04/09/2021  Lượt xem: 370
Ngày 23/8/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì họp trực tuyến Lãnh đạo Ủy ban tuần 35 năm 2021.

 12:15 AM 23/08/2021  Lượt xem: 299
Ngày 17/8/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 34 năm 2021.