04:12 PM 20/01/2021  Lượt xem: 320
Ngày 8/01/2021, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 (Sau đây gọi Lễ Tuyên dương) đã chủ trì Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

 03:23 PM 05/01/2021  Lượt xem: 943
Sáng 05/01/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban nhằm rà soát, báo cáo và chuẩn bị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự phiên họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Y Thông cùng Lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 03:08 PM 05/10/2020  Lượt xem: 2114
Ngày 05/10/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp giao ban công tác tháng 9, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 10:01 AM 09/09/2020  Lượt xem: 780
Ngày 07/9/2020, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 37 năm 2020

 10:37 AM 03/09/2020  Lượt xem: 594
Ngày 31/8/2020, Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020.

 09:54 AM 28/08/2020  Lượt xem: 672
Ngày 24/8/2020, Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 34 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 35 năm 2020; cho ý kiến về Tờ trình phương án sử dụng nguồn chính trị phí năm 2020 của Văn phòng Ủy ban (Tờ trình số 410/TTr-VP ngày 21/8/2020) và Tờ trình về phương án tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc năm 2020 (Tờ trình số 32/TTr-VP ngày 21/8/2020) của Báo Dân tộc và Phát triển.