Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế về việc triển khai kế hoạch chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019

05:10 PM 08/03/2019 |   Lượt xem: 341 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 20/TB-UBDT ngày 06/3/2019: xem tại đây