04:09 PM 31/07/2020  Lượt xem: 2751
Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS). Tỉnh có gần 18 nghìn cán bộ DTTS (chiếm gần 80% tổng số cán bộ); trong đó chủ yếu là người dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Sán Chay, Hoa… Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tỉnh chú trọng xây dựng, triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch. Qua đó rà soát, lựa chọn, cử cán bộ DTTS tham gia các lớp học ngắn hạn và dài hạn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm… Mỗi năm, toàn tỉnh có khoảng 7.000 lượt cán bộ DTTS được cử đi học

 04:01 PM 31/07/2020  Lượt xem: 2588
Ban Dân tộc thành phố Hà Nội chú trọng lồng ghép nội dung về công tác phòng, chống thiên tai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

 10:47 AM 31/07/2020  Lượt xem: 2881
Ngày 30/7, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Khánh Hòa năm 2020. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Thông cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại Hội nghị, 92 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng DTTS ở Khánh Hòa đã được biểu dương. Cũng tại Hội nghị, nhiều kinh nghiệm quý đã được chia sẻ và khẳng định Người có uy tín chính là trụ cột trong phát triển của các khu dân cư.

 03:10 PM 23/07/2020  Lượt xem: 2182
Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân, các bản Đồng Phần và Nật Bản (Quỳ Châu) vừa được triển khai lắp đặt cụm truyền thanh không dây.

 11:03 AM 23/07/2020  Lượt xem: 1944
Ngày 19/7, 30 học viên, nghệ nhân dân tộc Lự xã Bản Hon, huyện Tam Đường đã tham gia Hội nghị tập huấn triển khai tổ chức xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian cho các dân tộc thiểu số ít người tại tỉnh Lai Châu.

 10:56 AM 23/07/2020  Lượt xem: 1071
Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

 09:40 AM 13/07/2020  Lượt xem: 1118
Sáng 10/7, tại Hà Nội, Ban Dân tộc TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội dự, chỉ đạo Hội nghị.

 11:16 AM 03/07/2020  Lượt xem: 2023
Nhiều năm qua, đội ngũ những Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận đã phát huy tốt vai trò của mình trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện các phong trào thi đua cũng như giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

 04:02 PM 24/06/2020  Lượt xem: 1778
Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2020 - 2025.