09:49 AM 24/03/2022  Lượt xem: 902
Sáng nay (23-3), đoàn công tác HĐND tỉnh Bình Phước do Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thoát nghèo trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, giai đoạn 2018-2020.

 09:48 AM 21/03/2022  Lượt xem: 1086
Năm 2022, Lào Cai bắt đầu triển khai chuẩn bị đầu tư một số Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 như Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 09:45 AM 21/03/2022  Lượt xem: 608
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27-3-2022 và thay thế Quyết định số 14/ 2015/QĐ-UBND ngày 23-6-2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.

 10:47 AM 16/03/2022  Lượt xem: 769
Ngày 23/8/2014, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. Sau 7 năm triển khai Chỉ thị, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh thôn bản vùng DTTS đã có những chuyển biến tích cực.

 04:01 PM 14/03/2022  Lượt xem: 1024
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Ninh Thuận phấn đấu duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1,5-2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

 07:11 PM 12/03/2022  Lượt xem: 839
Trong 2 ngày 10 và 11/3, tại TP. Hà Tiên và huyện Giang Thành, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực biên giới, biển, đảo.

 03:28 PM 07/03/2022  Lượt xem: 1431
Gia Lai là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 50% dân số cả tỉnh. Bằng những hoạt động thiết thực, đổi mới và sáng tạo, trong 5 năm (2016 - 2021), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đã giúp 1.835 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Trong đó, có gần 1.500 hộ hội viên là đồng bào DTTS.

 10:14 AM 07/03/2022  Lượt xem: 1305
Tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 80 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm.

 08:41 AM 03/03/2022  Lượt xem: 1447
Ngày 02/3, CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và Hà Giang tổ chức hội thảo khởi động dự án “Nâng Quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam” (AWEEV).