09:00 AM 22/11/2010  Lượt xem: 897
Trong những năm qua, ngành giáo dục đã có nhiều giải pháp nhằm phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả khả quan, hệ thống trường PTDTNT vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Đó là chất lượng nguồn tuyển chưa cao, mạng lưới và qui mô trường chưa đồng đều, công tác liên thông đào tạo trong hệ thống PTDTNT chưa thực sự hiệu quả... Vậy, làm thế nào để khắc phục những tồn tại trên và nâng cao được chất lượng giáo dục?

 02:27 AM 11/11/2010  Lượt xem: 739
Là 2 xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế của 2 xã Hang Kia, Pà Cò thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đang còn khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhận thức của người Mông Hang Kia, Pà Cò về công tác phát triển giáo dục đã có chuyển biến đáng kể, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm lòng hảo tam giành cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

 03:18 AM 08/11/2010  Lượt xem: 686
Chỉ vì con sông Ba chưa có cây cầu bắc qua, nhiều trẻ em ở thôn 10, 11 và 12 của làng Biên, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai, đành chịu cảnh thất học.

 03:18 AM 08/11/2010  Lượt xem: 688
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có 345 trường học với 4.971 phòng học, trong đó 4.748 phòng được xây dựng kiên cố, chiếm 95,5%, trong đó hệ thống giáo dục mầm non có 962 phòng, các trường tiểu học có 2.483 phòng, trung học cơ sở có 1.096 phòng và trường trung học phổ thông có 430 phòng. Hiện không còn tình trạng lớp học ca 3.

 08:35 AM 03/11/2010  Lượt xem: 722
Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục (PCGD) huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết mười năm thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục THCS, giai đoạn 2001 - 2010.

 04:22 AM 03/11/2010  Lượt xem: 746
Dòng họ Nguyễn ở thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc có 62 hộ, với 300 nhân khẩu, là một dòng họ lớn của thị trấn. Những năm gần đây, công tác khuyến học – khuyến tài được các gia đình trong họ quan tâm đúng mức, có tác dụng thúc đẩy  phong trào học tập sôi nổi trong dòng họ, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của thị trấn ngày càng phát triển.

 10:28 AM 02/11/2010  Lượt xem: 598
Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Bộ Giáo dục và Ðào tạo) cho biết đã triển khai xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị tối thiểu; bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào phát triển giáo dục cho hơn 5,15 nghìn trường tiểu học với hơn 2,2 triệu học sinh và hơn 111,67 nghìn giáo viên vùng khó khăn ở 40 tỉnh trong cả nước

 04:03 AM 26/10/2010  Lượt xem: 648
Ngày 23-10, tại TP Lào Cai, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (HSDTTS), với sự tham gia của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD và ÐT của 25 tỉnh, thành phố.

 08:48 AM 13/10/2010  Lượt xem: 851
Việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ rất sớm, vấn đề này được thể hiện ở các văn bản pháp luật như: Nghị định 206/CP và Thông tư 14/TT ngày 12/4/1962 của Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện Nghị định 206/CP của Chính phủ về dạy chữ dân tộc trong các trường lớp phổ thông và xoá mù chữ; Quyết định 153/CP và Thông tư 19/TT ngày 18/2/1972 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định 153/CP của Chính phủ về dạy chữ dân tộc trong ngành giáo dục; Quyết định số 53/CP ngày 22 tháng 2 năm 1980 về chủ trương đối với chữ viết của các dân tộc thiểu số; Luật Giáo dục…