03:05 PM 04/10/2015  Lượt xem: 2847
Sáng ngày 14/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số và miền núi (RECEM). Dự Lễ khai trương có đồng chí Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Tham dự có đại diện Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Vụ Chính sách Dân tộc - Ủy ban Dân tộc; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

 05:22 PM 03/10/2015  Lượt xem: 2379
Sáng ngày 24/9, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo đề xuất chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo.

 05:41 PM 02/10/2015  Lượt xem: 1714
Chiều ngày 13/8, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT và đề xuất mô hình cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trong giai đoạn tới.

 05:36 PM 02/10/2015  Lượt xem: 2439
Chiều ngày 30/7/2015, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Giám sát điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) đã tổ chức cuộc họp phân công các đoàn kiểm tra, thông qua chương trình kiểm tra cụ thể việc điều tra, thu thập thông tin tại các địa phương. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên Ban Giám sát là Lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT và Tổng cục Thống kê.