Lào Cai xử phạt ba nhà máy 740 triệu đồng vì vi phạm môi trường

10:07 AM 15/05/2012 |   Lượt xem: 823 |   In bài viết | 
Theo đó, Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang, Công ty TNHH Đông Nam Á và Công ty Cổ phần Phốt pho vàng Lào Cai, bị phạt tổng cộng 740 triệu đồng, do vi phạm các quy định về môi trường nước, không khí và xử lý chất thải rắn, trong việc sản xuất phốt pho vàng (P4), tại ba nhà máy của các công ty nêu trên, đặt tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, thuộc huyện Bảo Thắng (Lào Cai).
 
 Mắc nhiều lỗi vi phạm và bị xử phạt mức cao nhất là Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang: 340 triệu đồng, Công ty TNHH Đông Nam Á: 200 triệu đồng, Công ty cổ phần Phốt pho vàng Lào Cai: 200 triệu đồng.
 
 UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị nêu trên nộp tiền xử phạt tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày ký Quyết định xử phạt); đồng thời phải khắc phục các vi phạm, bảo đảm theo đúng các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
 
 Cũng theo Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường, trước thời điểm xử phạt, tại khu vực thôn Khe Khoang, thị trấn Tằng Loỏng (gần ba nhà máy sản xuất phốt pho), đã xảy ra ô nhiễm nguồn nước làm cá của người dân nuôi trong ao, hồ bị chết hàng loạt và cây ăn quả, quế của dân bị cháy sém, hư hại.

Quốc Hồng (Nguồn: Báo Nhân dân)