08:48 AM 08/11/2020  Lượt xem: 15883
Thực hiện các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc trân trọng giới thiệu 4 dự thảo văn kiện quan trọng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

 03:07 PM 06/11/2020  Lượt xem: 1462
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Ủy ban Dân tộc; các văn bản hướng dẫn về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 về Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại Tờ trình số 255/TTr-PC ngày 03/11/2020 của Vụ Pháp chế.

 10:39 AM 03/11/2020  Lượt xem: 1366
Ủy ban Dân tộc xin trân trọng thông báo thời gian, địa điểm diễn ra vòng Chung kết Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số khu vực Nam bộ, năm 2020. Cụ thể:

 02:41 PM 09/10/2020  Lượt xem: 16662
Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt và Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025.

 07:37 PM 06/10/2020  Lượt xem: 17521
Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Ủy ban Dân tộc dự thảo Tờ trình và Quyết định về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

 07:05 PM 28/09/2020  Lượt xem: 15635
Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-UBDT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước năm 2020, Ủy ban Dân tộc thông báo kế hoạch xét tuyển công chức như sau: