08:57 AM 06/06/2024  Lượt xem: 2880
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội kóa XV diễn ra từ ngày 20/5 đến 28/6 có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc (CTDT), thực hiện chính sách dân tộc (CSDT), đặc biệt là xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719).

 08:20 AM 06/06/2024  Lượt xem: 1234
Chiều 5/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cùng với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đăng đàn trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội về việc phát triển lĩnh vực văn hóa, phát triển du lịch có liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

 04:19 PM 11/04/2024  Lượt xem: 2165
Sáng 11/4, tại tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo xác định nội hàm và việc áp dụng trong hệ thống chính sách, pháp luật một số thuật ngữ (khái niệm) liên quan vấn đề dân tộc và phân định vùng DTTS và miền núi.

 03:08 PM 05/04/2024  Lượt xem: 1623
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 4/4/2024 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”.

 09:25 AM 17/08/2023  Lượt xem: 4444
Người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

 09:08 AM 09/08/2023  Lượt xem: 4331
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách như: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư; chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số; chính sách phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 02:29 PM 10/07/2023  Lượt xem: 4003
Trong số hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), có khá nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề đất ở cho đồng bào DTTS. Nhiều ý kiến nhất trí cho rằng, dự thảo mới đã bổ sung các quy định để tạo điều kiện thực hiện hiệu quả chính sách đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

 12:00 AM 07/06/2023  Lượt xem: 3316
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 5/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Quyết định 17/2023/QĐ-TTg có sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

 02:56 PM 02/06/2023  Lượt xem: 5282
Những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, ngoài 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai, còn có nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó đời sống vật chất, tinh thaần của nhân dân được nâng lên.