10:38 AM 24/02/2022  Lượt xem: 4039
Có 168.791 người dân tại Hòa Bình chịu tác động từ các quyết định phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn giảm mạnh.

 06:00 PM 28/01/2022  Lượt xem: 4490
Ngày 28/01/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị quyết số 10/NQ-CP ban hành Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 02:52 PM 25/01/2022  Lượt xem: 4588
Ngày 24/01, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 127/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025.

 05:19 PM 20/01/2022  Lượt xem: 5552
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo bền vững, đa chiều.

 03:03 PM 04/01/2022  Lượt xem: 4026
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2238/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

 08:41 PM 03/01/2022  Lượt xem: 4321
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2239/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 08:39 PM 03/01/2022  Lượt xem: 4024
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam vừa ký Quyết định số 2222/QÐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 04:32 PM 24/12/2021  Lượt xem: 3125
Một trong các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về giảm nghèo bền vững là tăng cường triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo...

 08:24 AM 16/12/2021  Lượt xem: 3293
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/01/2022.