03:55 PM 28/03/2020  Lượt xem: 190
Ngày 25/3/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Nhà khách Dân tộc đã trang trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Hoàng Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy, cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Nhà khách Dân tộc.

 07:43 AM 28/03/2020  Lượt xem: 183
Ngày 27/3/2020, Chi bộ Vụ Địa phương II (Ủy ban Dân tộc - UBDT) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện Đại hội cấp trên; bầu Chi ủy khóa mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ.

 07:40 AM 28/03/2020  Lượt xem: 219
Ngày 25/3/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Cầm Văn Thanh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tham dự và chỉ đạo Đại hội.

 03:49 PM 27/03/2020  Lượt xem: 304
Ngày 27/3/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thu Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.

 03:41 PM 26/03/2020  Lượt xem: 372
Ngày 26/3, tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình 135 Ủy ban Dân tộc (UBDT) trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thu Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đồng chí Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (VP135).

 04:06 PM 25/03/2020  Lượt xem: 282
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Pháp chế Ủy ban Dân tộc (UBDT) trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Cầm Văn Thanh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ UBDT tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Pháp chế UBDT.

 03:46 PM 25/03/2020  Lượt xem: 396
Sáng ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp Thông qua Dự thảo báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình MTQG). Cùng dự có đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Ủy ban Dân tộc (UBDT).

 09:00 AM 25/03/2020  Lượt xem: 200
Ngày 20/3/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Hành chính -Thư ký và Văn thư - Lưu trữ thuộc Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban Dân tộc (UBDT) trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Lò Quang Tú - Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng UBDT tham dự và chỉ đạo Đại hội.

 07:55 AM 25/03/2020  Lượt xem: 179
Ngày 24/3/2020, tại TP. Cần Thơ, Chi bộ Vụ Địa phương III đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp để cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, trí tuệ đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội cấp trên; bầu chi ủy khóa mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ.