05:00 PM 08/10/2018  Lượt xem: 502
Ngày 08/10/2018, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp Ban Cán sự Đảng mở rộng để thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy; Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 11:19 PM 05/10/2018  Lượt xem: 317
Chiều 05/10/2018, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Tổ Soạn thảo Đề án "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021". Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Tổ Soạn thảo Đề án và một số chuyên viên của Vụ Tuyên truyền.

 09:56 PM 05/10/2018  Lượt xem: 222
Ngày 05/10/2018, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về lĩnh vực công tác dân tộc kỳ 2014-2018. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp có đại diện các vụ khối quản lý nhà nước của UBDT.

 02:54 PM 05/10/2018  Lượt xem: 265
Sáng 05/10/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo “Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025”. Bà Bế Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và đại diện người dân đến từ Nhóm Tiên phong vì tiếng nói người DTTS và một số tỉnh.

 09:41 PM 04/10/2018  Lượt xem: 185
Chiều 4/10/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo góp ý Đề cương Đề án “Bảo vệ và phát triển các DTTS dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban, ông Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Phó trưởng Ban thường trực Ban Soạn thảo Đề án chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và một số chuyên gia, nhà khoa học.

 03:43 PM 02/10/2018  Lượt xem: 296
Sáng ngày 02/10/2018 Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Ông Lý Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị. Ông Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an và bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp là báo cáo viên tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến của cơ quan).

 02:52 PM 02/10/2018  Lượt xem: 349
Sáng 02/10/2018, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển (Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Vấn đề xung đột dân tộc/tộc người trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay qua các nghiên cứu: hiện trạng và khuyến nghị đối với Việt Nam". TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), PGS. TS Phạm Bích San, Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển, Chủ nhiệm đề tài, đồng chủ trì Hội thảo. Cùng tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, các thành viên thực hiện Đề tài.

 04:34 PM 29/09/2018  Lượt xem: 238
Sáng 29/9/2018, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức Hội đồng tự đánh giá đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia Đề tài “Hệ thống hóa, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay”. PGS. TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) cùng các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học và thành viên thực hiện Đề tài.

 04:30 PM 27/09/2018  Lượt xem: 392
Sáng 27/9/2018, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Định hướng quan điểm, mục tiêu chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030”. PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc Học viện Dân tộc và TS. Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đồng chủ trì buổi tọa đàm. TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tham dự tọa đàm, cùng sự tham dự của các nhà khoa học, thành viên nhóm nghiên cứu đến từ các bộ, ngành.