03:06 PM 16/05/2023  Lượt xem: 2233
Ngày 16/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đã có buổi làm việc với Đoàn đánh giá độc lập của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Tham dự buổi làm việc có ông Michael Florian, Chuyên gia Cao cấp về đánh giá của ADB; lãnh đạo, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế và Ban quản lý dự án PEMU trực thuộc UBDT.

 06:00 PM 08/05/2023  Lượt xem: 2201
Chiều 08/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến thống nhất đối với dự thảo Quyết định quy định chế độ báo cáo nội bộ định kỳ của UBDT. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị và các trường chuyên biệt thuộc UBDT.

 09:00 AM 06/05/2023  Lượt xem: 3121
Chiều 05/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị chức năng của UBDT về tình hình thực hiện các kế hoạch, dự án tuyên truyền Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Cùng tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr.

 10:31 PM 27/04/2023  Lượt xem: 1874
Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 77 năm Ngày truyền thống cơ quan làm công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2023). Tham dự Hội diễn có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr cùng toàn thể đoàn viên công đoàn thuộc UBDT.

 09:48 PM 24/04/2023  Lượt xem: 1633
Chiều ngày 24/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 17, năm 2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông, Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 08:58 PM 21/04/2023  Lượt xem: 1329
Ngày 21/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT).

 06:26 PM 20/04/2023  Lượt xem: 1083
Chiều ngày 20/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thanh tra Ủy ban đã tổ chức cuộc họp công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giaovà việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung tâm Chuyển đổi số (UBDT). Tham dự cuộc họp có ông Trần Phi Trường, Phó Chánh Thanh tra; Ban Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và các thành viên trong Đoàn Thanh tra.

 11:24 PM 17/04/2023  Lượt xem: 2256
Ngày 17/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì giao ban Lãnh đạo UBDT đánh giá kết quả công tác, chỉ đạo điều hành tuần 15 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 16/2023. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông, Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 05:43 PM 14/04/2023  Lượt xem: 1183
Sáng 14/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) của UBDT tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có toàn bộ các thành viên Ban Chỉ đạo.