04:08 PM 22/07/2019  Lượt xem: 629
Sáng 19/7, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có TS. Phan Văn Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT); PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của HVDT.

 04:28 PM 18/07/2019  Lượt xem: 981
Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị, Đảng ủy cơ quan UBDT, Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan.

 03:37 PM 17/07/2019  Lượt xem: 1020
Để nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác triển khai gửi nhận văn bản điện tử có ký số và lập hồ sơ điện tử, ngày 17-18/7, tại Hà Nội, Văn phòng Ủy ban phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư 01/2019/TT-BNV, Thông tư 02/2019/TT-BNV và ứng dụng chữ ký số, lập hồ sơ điện tử trên Hệ điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc (UBDT).

 02:46 PM 16/07/2019  Lượt xem: 906
Ngày 16/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc (gọi tắt là Nghị quyết 24) đã tổ chức phiên họp thông qua Dự thảo lần 1 Báo cáo Tổng kết. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW chủ trì phiên họp. Cùng dự có ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, đại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 10:39 AM 16/07/2019  Lượt xem: 580
Ngày 16/7, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải đã dự, chỉ đạo Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Vụ Địa phương III (UBDT); đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III.

 06:50 PM 11/07/2019  Lượt xem: 730
Ngày 11/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 (Đề án Tổng thể). Cùng dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Phan Văn Hùng, Hoàng Thị Hạnh, đại diện các bộ, ngành Trung ương, đại diện một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 04:40 PM 09/07/2019  Lượt xem: 739
Ngày 09/7, tại trụ ở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019. Tham dự họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; Ban lãnh đạo và trưởng các phòng, ban thuộc Báo Dân tộc và Phát triển.

 02:35 PM 05/07/2019  Lượt xem: 760
Sáng 05/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số (DTTS) dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông chủ trì Hội thảo. Tham dự có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án, đại diện một số bộ, ngành Trung ương, các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 02:14 PM 04/07/2019  Lượt xem: 617
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 37, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa VII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các tổ chức Đảng và Trưởng các tổ chức Đoàn thể của cơ quan UBDT.