03:03 AM 28/10/2015  Lượt xem: 932
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII, chiều 26/10, các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

 02:45 AM 19/10/2015  Lượt xem: 819
Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 10 tới, Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về các luật thuế, trong đó, tiếp tục sửa đổi Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) về giá tính thuế. Điều này trên thực tế sẽ ảnh hưởng lớn đến tính ổn định của hệ thống pháp luật, tâm lý của doanh nghiệp và các nhà đầu tư...

 04:07 AM 13/10/2015  Lượt xem: 881
Chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội và về dự án Luật đấu giá tài sản. 

 12:14 PM 10/10/2015  Lượt xem: 1293
Dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ thông qua 16 dự án luật, trong đó có một số đạo luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Phí, lệ phí...

 12:20 PM 05/10/2015  Lượt xem: 820
Thống nhất với ý kiến giải trình tiếp thu của UBTVQH về mô hình tổ chức CQĐP, ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) cho rằng, đây là mô hình hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp mới được đa số ĐB Quốc hội kỳ vọng. Việc xác định mô hình tổ chức CQĐP là mô hình vàng để tiếp tục khẳng định củng cố, tăng cường quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện sâu sắc rõ nét bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 12:18 PM 05/10/2015  Lượt xem: 967
Hôm nay (10/6), các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Bộ luật Dân sự sửa đổi và biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

 12:16 PM 05/10/2015  Lượt xem: 914
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng 17/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

 12:12 PM 05/10/2015  Lượt xem: 911
Tại phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật diễn ra trong 2 ngày (27-28/7), Chính phủ đã thảo luận, xem xét 9 dự án luật, pháp lệnh.

 03:28 PM 03/10/2015  Lượt xem: 1043
Sáng 3/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Tọa đàm về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).