10:23 AM 07/04/2016  Lượt xem: 1292
Sáng 5/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Báo chí (sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

 10:22 AM 30/11/2015  Lượt xem: 1596
Sáng ngày 27/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi) với 84,01% số đại biểu Quốc hội tán thành. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.  

 10:34 AM 24/11/2015  Lượt xem: 1057
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 23/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Thống kê (sửa đổi) và Luật Khí tượng thủy văn.

 04:28 AM 19/11/2015  Lượt xem: 1002
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, sáng ngày 19/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng với 85,83% số đại biểu có mặt tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016.

 04:14 AM 16/11/2015  Lượt xem: 1823
Dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi bổ sung các quy định mới để giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn thực hiện các quyền trẻ em. Luật cũng chuyển hướng từ tiếp cận theo nhu cầu của trẻ sang tiếp cận dựa trên quyền trẻ em.  

 04:46 AM 12/11/2015  Lượt xem: 982
Chiều 11/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật phí, lệ phí. Dù đồng tình với đa số quy định của Dự thảo Luật, nhưng một số đại biểu vẫn chưa thật yên tâm với quy định về Danh mục phí, lệ phí; việc miễn giảm phí, lệ phí; cơ chế công khai, minh bạch nguồn thu...

 08:06 AM 06/11/2015  Lượt xem: 840
Một trong những nội dung đáng chú ý trong ngày làm việc thứ 13 kỳ họp thứ 10 (ngày 4/11) là Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

 01:48 AM 30/10/2015  Lượt xem: 800
Chiều 29/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Dù đa số đại biểu đồng tình với việc sửa đổi Luật, nhưng không ít đại biểu quan ngại về đề xuất xóa các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thuế với doanh nghiệp Nhà nước.

 03:03 AM 28/10/2015  Lượt xem: 833
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII, chiều 26/10, các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).