04:07 PM 24/10/2016  Lượt xem: 3036
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, sáng 21/10, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

 11:06 AM 20/10/2016  Lượt xem: 2611
Sáng 18/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

 08:47 AM 14/10/2016  Lượt xem: 2487
Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn, sinh hoạt chính sách, pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ năm 2016. 280 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tham dự.

 09:30 PM 07/10/2016  Lượt xem: 4422
Sáng 3/10, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 4 với nội dung cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

 02:08 PM 28/09/2016  Lượt xem: 2449
Để khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng, bảo đảm tiến độ ban hành 6 văn bản quy định chi tiết đối với 3 luật đã có hiệu lực và 18 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ khẩn trương soạn thảo, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản này.

 10:33 AM 26/09/2016  Lượt xem: 2866
Sáng 22/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 3 sau khi cho ý kiến dự thảo Luật về hội.

 11:01 AM 21/09/2016  Lượt xem: 3192
Chiều 20/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

 02:07 PM 20/09/2016  Lượt xem: 2457
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

 03:38 PM 15/09/2016  Lượt xem: 2616
Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi) được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 12/9 đã bổ sung một chương mới về Đường sắt tốc độ cao.