08:47 AM 14/10/2016  Lượt xem: 2239
Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn, sinh hoạt chính sách, pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ năm 2016. 280 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tham dự.

 09:30 PM 07/10/2016  Lượt xem: 3978
Sáng 3/10, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 4 với nội dung cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

 02:08 PM 28/09/2016  Lượt xem: 2062
Để khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng, bảo đảm tiến độ ban hành 6 văn bản quy định chi tiết đối với 3 luật đã có hiệu lực và 18 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ khẩn trương soạn thảo, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản này.

 10:33 AM 26/09/2016  Lượt xem: 2214
Sáng 22/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 3 sau khi cho ý kiến dự thảo Luật về hội.

 11:01 AM 21/09/2016  Lượt xem: 2794
Chiều 20/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

 02:07 PM 20/09/2016  Lượt xem: 2264
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

 03:38 PM 15/09/2016  Lượt xem: 2210
Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi) được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 12/9 đã bổ sung một chương mới về Đường sắt tốc độ cao.

 02:51 PM 15/09/2016  Lượt xem: 3293
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2016, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 3 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 09:45 AM 01/09/2016  Lượt xem: 2907
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.