10:22 AM 18/02/2011  Lượt xem: 1173
Tỉnh Yên Bái có huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu thuộc 62 huyện nghèo trong cả nước thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững.

 10:22 AM 18/02/2011  Lượt xem: 1250
Tại Hội thảo chuyên đề công tác DS-SKSS đồng bào dân tộc thiểu số vừa được tổ chức tại Lào Cai vừa qua, vấn đề mà các nhà khoa học và quản lý đặt ra là, tính chính xác của các số liệu thống kê về mức sinh thay thế, tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT)… chưa thuyết phục. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng này như thế nào?

 08:28 AM 23/11/2010  Lượt xem: 1192
Điện Biên là tỉnh vùng cao, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc với 360 km đường biên giới giáp với Lào, 38,5 km giáp Trung Quốc. Toàn tỉnh có 21 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 40,4%, dân tộc Mông chiếm 28,8%, dân tộc Kinh chiếm 19,7%, dân tộc Khơ Mú 3,2%... Toàn tỉnh có 9 huyện, thị, thành phố với 112 xã, phường, thị trấn, trong đó có 77 xã khu vực III và 30 thôn, bản đặc biệt khó khăn của xã khu vực II thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II.

 08:28 AM 23/11/2010  Lượt xem: 1171
Đây là thông tin mà Đoàn công tác của Bộ tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm được trong quá trình kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ tại tỉnh Yên Bái.

 03:32 AM 11/11/2010  Lượt xem: 1324
Trong tuần, UBDT đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi (giai đoạn 2011 – 2015)”, với sự tham dự của các Bộ, ngành liên quan, các địa phương.

 03:18 AM 08/11/2010  Lượt xem: 1033
Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, tỉnh Điện Biên đã giảm được hơn 4% tỷ lệ hộ nghèo tại 4 huyện nghèo của tỉnh.

 03:18 AM 08/11/2010  Lượt xem: 1196
Chúng tôi thực sự ấn tượng với câu nói của một đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh rằng: Chính sách Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc Điện Biên những năm gần đây nhiều như lá rừng. Điều đó thể hiện, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, đồng bào các dân tộc luôn được quan tâm đúng mức. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đề cập đến Chương trình 135/CP. Với nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm đầu tư cho các hợp phần đã giúp 100% đối tượng thuộc diện 135/CP được thụ hưởng các chương trình, dự án, từng bước ổn định cuộc sống...

 10:28 AM 03/11/2010  Lượt xem: 1216
Từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất, triệu triệu đồng bào cả nước ra sức thi đua lao động, sản xuất đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cùng với những chính sách phát triển đất nước thì các chủ trương, chính sách hỗ trợ về công tác dân tộc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ ra đời góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiếu ố trong cả nước, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang.

 09:04 AM 03/11/2010  Lượt xem: 1090
Theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, sẽ có thêm đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở.