04:25 AM 03/11/2010  Lượt xem: 569
Công Trừng là xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm huyện gần 30 km về phía Tây. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 16,9 km2, chia thành 5 xóm hành chính, gần 200 hộ, dân số trên 1.000 người gồm 5 dân tộc anh em cùng chung sống với nhau, gồm: Tày, Nùng, Mông, Dao và Kinh, trong đó dân tộc Dao chiếm phần đa. Đời sống và sản xuất của người dân là trồng lúa, ngô và một số cây hoa màu khác, trình độ dân trí thấp, sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên, tỷ lệ hộ nghèo cao (71,9% năm 2006), cơ sở hạ tầng còn quá yếu.

 02:35 AM 01/11/2010  Lượt xem: 666
Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững dành cho 62 huyện nghèo trong cả nước đang thực sự là cơ hội vàng, tạo sức bật để các huyện nghèo vươn lên.

 03:10 AM 13/10/2010  Lượt xem: 736
Thông điệp trên đã được đưa ra tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Lương thực thế giới (16-10) do Bộ NN&PTNT phối hợp với Văn phòng Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức tại Phú Thọ ngày 11-10.

 03:50 AM 12/10/2010  Lượt xem: 653
Dự thảo "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2010)" và Dự thảo "Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng" được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua đã làm cho không khí thi đua lao động, sản xuất của cả nước trở nên hết sức sôi động và cùng nhau hướng về đại hội.

 03:36 AM 12/10/2010  Lượt xem: 822
Hiện toàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có trên 90% diện cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có trình độ học vấn hết tiểu học, nhiều đồng chí có trình độ sơ cấp lý luận và được đào tạo về chuyên môn; gần 20% cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học chuyên ngành và trên 15% có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị.

 03:17 AM 12/10/2010  Lượt xem: 1076
Khái niệm phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số thực chất là “quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số”; bao gồm một hệ thống nhiều vấn đề như hình thức, phương pháp, chính sách và biện pháp của Nhà nước tác động vào nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng sức lao động của các dân tộc thiểu số, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

 02:06 AM 01/10/2010  Lượt xem: 837
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều chính sách ưu tiên, ưu đãi đầu tư đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ở Cà Mau, việc thực hiện những chính sách ưu đãi đối với con em đồng bào dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

 02:14 AM 27/09/2010  Lượt xem: 820
Thực hiện “Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư (ĐCĐC) cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)” theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã quy hoạch xây dựng được 20 dự án ĐCĐC tập trung với 905 hộ, được bố trí trên địa bàn 7 huyện và 116 hộ có nhu cầu ĐCĐC xen ghép tại 14 cụm địa bàn. Số hộ đồng bào DTTS thuộc tiêu chí hỗ trợ của Quyết định 33 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bao gồm 9/12 huyện, thị với trên 1.000 hộ và gần 5.400 nhân khẩu du canh du cư, không có đất sản xuất và chưa được hưởng các chính sách của Nhà nước.

 01:37 AM 05/09/2010  Lượt xem: 887
Ngày 8/1/2010, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.