03:29 AM 17/03/2011  Lượt xem: 1231
Ngày 14-3, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.

 03:29 AM 17/03/2011  Lượt xem: 1091
Cách đây 65 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 thành lập Bộ Nội vụ (trong đó có Nha Dân tộc thiểu số). Đây là cơ quan đầu tiên của Chính phủ phụ trách công tác dân tộc, tiền thân của Uỷ ban Dân tộc hiện nay. Trong 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân tộc đã có những bước phát triển vững mạnh.

 03:03 AM 14/03/2011  Lượt xem: 1152
Theo đánh giá của Tỉnh uỷ Đắk Lắk, đến nay, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

 02:36 AM 22/02/2011  Lượt xem: 1145
Ngày 27/10/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ra Chỉ thị số 1971/CT-TTg về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỉ thị khẳng định:

 10:59 AM 18/02/2011  Lượt xem: 1080
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 (Đề án) với mục tiêu trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt, được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đặc biệt.

 10:44 AM 18/02/2011  Lượt xem: 1107
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Đắk Lắk đầu tư dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn 3 xã biên giới Ia Lốp, Ia R'vê, Ya Tờ Mốt, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk.

 10:22 AM 18/02/2011  Lượt xem: 1372
Mường Tè là huyện vùng cao biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã triển khai trên địa bàn huyện Mường Tè, đặc biệt là Chương trình 30a của Chính phủ.

 10:22 AM 18/02/2011  Lượt xem: 1263
Ngày 14/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc. Nghị định này quy định các hoạt động về công tác dân tộc nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một số chính sách cụ thể như: