10:59 AM 18/02/2011  Lượt xem: 624
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 (Đề án) với mục tiêu trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt, được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đặc biệt.

 10:44 AM 18/02/2011  Lượt xem: 702
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Đắk Lắk đầu tư dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn 3 xã biên giới Ia Lốp, Ia R'vê, Ya Tờ Mốt, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk.

 10:22 AM 18/02/2011  Lượt xem: 899
Mường Tè là huyện vùng cao biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã triển khai trên địa bàn huyện Mường Tè, đặc biệt là Chương trình 30a của Chính phủ.

 10:22 AM 18/02/2011  Lượt xem: 844
Ngày 14/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc. Nghị định này quy định các hoạt động về công tác dân tộc nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một số chính sách cụ thể như:

 10:22 AM 18/02/2011  Lượt xem: 691
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. Theo đó, các xã thuộc các huyện nghèo chưa đủ 2 Phó Chủ tịch (PCT) để thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP sẽ được tăng cường 1 PCT.

 10:22 AM 18/02/2011  Lượt xem: 819
Tỉnh Yên Bái có huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu thuộc 62 huyện nghèo trong cả nước thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững.

 10:22 AM 18/02/2011  Lượt xem: 808
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng Đề án cấp (không thu tiền) báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015.

 10:22 AM 18/02/2011  Lượt xem: 902
Tại Hội thảo chuyên đề công tác DS-SKSS đồng bào dân tộc thiểu số vừa được tổ chức tại Lào Cai vừa qua, vấn đề mà các nhà khoa học và quản lý đặt ra là, tính chính xác của các số liệu thống kê về mức sinh thay thế, tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT)… chưa thuyết phục. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng này như thế nào?

 08:28 AM 23/11/2010  Lượt xem: 775
Điện Biên là tỉnh vùng cao, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc với 360 km đường biên giới giáp với Lào, 38,5 km giáp Trung Quốc. Toàn tỉnh có 21 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 40,4%, dân tộc Mông chiếm 28,8%, dân tộc Kinh chiếm 19,7%, dân tộc Khơ Mú 3,2%... Toàn tỉnh có 9 huyện, thị, thành phố với 112 xã, phường, thị trấn, trong đó có 77 xã khu vực III và 30 thôn, bản đặc biệt khó khăn của xã khu vực II thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II.