03:25 AM 17/03/2011  Lượt xem: 991
Từ những câu chuyện đau lòng của nhiều gia đình ở Chương Mỹ (Hà Nội), chúng tôi quyết định “mục sở thị” cái nơi được coi “lò” cho những cô gái xuất ngoại. Hóa ra, bên trong “vỏ bọc” là những bà mối tốt bụng lộ ra bản chất thật của việc buôn bán phụ nữ bằng thủ đoạn mới.