Vụ Địa phương I

12:00 AM 10/01/2021 |   Lượt xem: 15251 |   In bài viết | 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

 

   
  Nguyễn Quang Đức
 Vụ trưởng
 
     
(Bổ sung ảnh sau)
(Bổ sung ảnh sau)
Ma Thế Luận
Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Thúy Hà
Phó Vụ trưởng
Đặng Hà Lự
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 240/QĐ-UBDT ngày 09/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương I