Vụ Địa phương III

12:00 AM 06/01/2021 |   Lượt xem: 15279 |   In bài viết | 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

Huỳnh Thị SômaLy
Vụ trưởng
 
Tào Việt Thắng
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Hoàng Hành
Phó Vụ trưởng
   
 
 

 

Quyết định số 248/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III

(Thông tin được cập nhật đến ngày 18/5/2022, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)