Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1057/UBDT-PC 25/10/2016 V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của TTg ban hành hết hiệu lực pháp luật
1058/UBDT-KHTC 25/10/2016 V/v thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2014
1060/UBDT-CSDT 25/10/2016 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
1061/UBDT-KHTC 25/10/2016 V/v góp ý Dự thảo báo cáo Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh các xã biên giới đất liền”.
1045/UBDT-VP135 21/10/2016 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

LIÊN KẾTTHỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: