Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
933/UBDT-KHTC 30/09/2016 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.
511/QĐ-UBDT 30/09/2016 V/v Phê duyệt Kế hoạch đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai
931/UBDT-CSDT 29/09/2016 V/v báo cáo BCĐ Trung ương về đào tạo nghề cho lao động nông thôn
106/GM-UBDT 29/09/2016 V/v dự họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành Quý III và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2016
105/GM-UBDT 28/09/2016 Dự hội thảo "Lập kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng lực về xây dựng và thực thi chính sách dân tộc"

LIÊN KẾTTHỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: