Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
339/QĐ-UBDT 30/06/2016 Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015 (Ông Chính)
340/QĐ-UBDT 30/06/2016 Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015 (Ông Hiến)
341/QĐ-UBDT 30/06/2016 Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015 (Ông Bế Trường Thành)
342/QĐ-UBDT 30/06/2016 Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015 (Bà Thu)
59/TB-UBDT 30/06/2016 Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 trong hoạt động ứng dụng CNTT của UBDT